2016/2017 regenskab

Skrevet af kasseren

REGNSKAB FOR 2016/2017























2016-2017
2015-2016
2016-2017
2015-2016










Saldo pr. 30.06.2016

49.783,40















Indtægter:








Kontingent

11.250,00
12.450,00



Renter








Vejpenge








Betaling til Skt. Hans Fest

1.040,00








12.290,00
12.450,00













Udgifter:








Vedligeholdelse af vejene





8.000,00
1.961,00
Renovation





619,15
681,00
Forsamlinger og møder





3.524,60
3.050,50
Kontorartikler





80,00
40,00
Porto





-
21,00
Bankudgifter





60,00
60,00
Hjemmeside





795,00
695,00
Diverse (vingaver til Skt. Hans mandskab 2016)





518,00








13.596,75
6.508,50










Saldo pr. 30. juni 2017





48.476,65











Balance

62.073,40


62.073,40











Indestående på bankkonto:

48.476,65





Kontant:

0,00








48.476,65

























Kasserer:


















Annette Møller