Medlemsliste Birkely . grundet nye data regler ,kan den kun rekvireres via stigoglotte@gmail.com