Velkommen til Grundejerforeningen Birkely i Fjellerup.
Birkely er grundejerforening for vejene Klara Hansens vej, Rævevej, Egernvej, Solstien, Th. Thomsensvej, Fritidsvej, Tangstien og Musvitvej, samt Fælledvej 15 og Fælledvej 18 D,E,F,G   


Generalforsamling  2022 bliver afholdt søndag 24 juli 2022  fra 9.00 til 10.30 i Vaffelbageriet.
Indbydelse sendes på mail og opsættes på stander Klare Hansensvej 2.

Ny bestyrelse er: Annette Møller, Klara Hansens vej 18 - Karis Bak, TH. Thomsensvej 5 og Brian Kirkebæk, Fælledvej 18 G.
Fjellerup-når solen går ned