2019 Generalforsamling

2019  Generalforsamling afholdes i Juli - endelig dato ikke fastlagt