2017 Generalforsamling

Fjellerup 28 maj 2017

Til grundejerforeningens medlemmer.

Udsendt på mail, og opsat på stander ved Klara Hansens vej 2

 

Grundejerforeningen ” Birkely ”

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling 2017

 

Søndag 30 juli kl. 09:00 til 10:00 på

Madam blå på Fjellerup hovedgade .

Der bydes på kaffe .

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning.

  3. Regnskab.

  4. Valg til bestyrelsen.

Stig er på valg, og modtager gerne genvalg for endnu en periode.

  1. Fastsættelse af kontingent.

  2. Eventuelt.

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.

Bemærk: Foreningen er på nettet.

Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.birkelyfjellerup.dk

Den er allerede meget informativ.

Der mangler fortsat en del mailadresser- benyt venligst hjemmesiden, der er kontaktinformationer – eller læg en seddel med mail oplysninger i min postkasse på Klara Hansens vej 2.

 

Kl 10.00 til 12.00 vil der være Jubilæums brunch , med delvis egenbetaling 40 kr per person. Deltagelse kræver tilmelding ,da vi afregner per kuvert, og kun bestiller det tilmeldte antal. Men det bliver godt , lover Madam Blå. Tilmelding på mail. Stigoglotte@gmail.com forudbetaling på mobilpay 40364845