2020 Generalforsamling

2020 Generalforsamling

Udsat indtil videre grundet  Covid 19

 

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
                   
REGNSKAB 2019/2020
                   
                   
      2019/2020   2018/2019   2019/2020   2018/2019
                   
Saldo pr. 30.06.2019   52.720,90            
                   
                   
INDTÆGTER:                
Kontingent    11.400,00    10.500,00        
Betaling til Skt. Hans Fest            980,00        
                   
       11.400,00    11.480,00        
                   
UDGIFTER:                
Vedligeholdelse af vejene           17.812,50    
Renovation                   699,43        620,00
Forsamlinger og møder             1.650,00     4.777,25
Kontorartikler                       15,00
Bankafgifter                   210,00           30,00
Hjemmeside                   929,00        795,00
Diverse                     475,00        354,50
                   
              21.775,93     6.591,75
                   
Saldo pr. 30.06.2020           42.344,97    
                   
                   
BALANCE:     64.120,90       64.120,90    
                   
Indestående på bankkonto: 42.344,97            
Kontant                  
      42.344,97