Beretninger fra tidliger afholdte generalforsamlinger

kasseren

Grundejerforeningen BIRKELY

Regnskab for 2011/2010

2012/2013

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

Saldo pr. 1. juli 2011

juli 2012

31027,18

Indtægter:

Kontingent

10.060,00

11.250,00

Grenaffald

Renter

Vejpenge

Diverse

10.060,00

11.250,00

Udgifter:

Grenaffald

Vedligeholdelse

1.500,01

Renovation

564,23

563,46

Forsamlinger og møder

1179,71

1.347,35

Kontorartikler

345,50

100,00

Porto

84,00

45,00

Giro

300,00

300,00

Fest

Hjemmeside

695,00

695,00

Kontingent Paraply organation

1.000,00

1.000,00

Diverse

3.114,30

5.668,43

7.165,11

Saldo pr. 30.juni 2013

35.418,75

Balance:

41.087,18

41087,18

Indestående på giro:

34.297,00

Kontant:

1121,75

35.418,75

Kasserer:

Sv. Mouritzen