2011 Referat og beretning

Birgit Scharf Klara Hansens vej 10

 

Generalforsamling 30-07-2011 ”Birkely”

Dagsorden: Valg af dirigent: Verner Larsen, Solstien 1.blev valgt enstemmigt.

Beretning

2011 Birkely generalforsamling

Vedtægterne

Foreningens interesser er, at varetage fællesinteresser – såvel mellem disse, som over for tredjemand. Lige en opsummering på, at foreningen også godt må være udadvendt, så længe det er for at varetage medlemmernes interesse.

Vejen

Der er kørt 10m2 stabilgrus på den øverste del af Klara Hansens vej, herefter er vejen trimmet og kantet. Den megen regn har dog skabt kvalitets problemer, og der er opstået huller igen. Disse er dog i mellemtiden blevet udbedret – de enkelte matrikel ejere, må gerne selv trimme vejen uden for egen matrikel, der er overskudsgrus i vejkanterne.

Udhæng over kørebanen

For 2 år siden kørte vi en ” kampagne” med fokus på trimning af den beplantning, der hænger ud over kørebanen ud for de enkelte matrikler.

Det har hjulpet ,men der er stadig steder hvor ”udhænget” ikke danner en naturlig fart chikane , men i stedet giver problemer ,når 2 biler skal passere samtidig- der henstilles til fortsat trimning af egen beplantning.

Farten

Der køres stadig for stærkt, sidste år godkendte vi,at der kunne testes nogle chikane- muligheder ,dette har vi desværre ikke fået gjort. Vi prøver igen til 2012. Mht til fart skal vi også se indad, det er ikke kun udefrakommende, der kører stærkt , vi kan også godt selv.Der henstilles til fortsat at have fokus på egen fart.

ST. Hans

Er det enkeltpersoners ansvar,at etablere bålet på stranden ???, Der gøres opmærksom på at der afholdes et stort og flot ST. Hans arrangement på Østergaard i Fjellerup By. Der lægges op til debat . Men tak til de få.

Paraplyen

Paraplyen og det kommunale system har ikke samme ambitioner- Paraplyen søger dialog om balanceret udvikling. Norddjurs gør hvad der passer dem , uden at involvere paraplyen, eksempel Bade broen.


Fra Paraplyens side bliver der arbejdet på at etablere

Paraplyens erhvervsforum med deltagelse af de erhvervsdrivende.


Paraplyens Formands forum med deltagelse af alle foreningsformænd i området.

Ideen for begge grupper er, at der også deltager politikere og embedsmænd. Dette skulle sikre forankring i området. Tilbagemelding fra det politiske og Norddjurs er der dog ikke kommet endnu. ??


Norddjurs har i august lovet at komme med en prioritets tidsplan på de emner i Visionsplanen, man ønsker at bakke op om.

Der er fælles interesse i at få fat i de investerings puljer ,som ligger i region Midt samt EU. Der skulle efter sigende ligge 170 millioner. Et af prioritets områderne er Kystturisme .Vi er positive- men ikke ret meget længere, så der skal til at ske noget.

Regnskab: Regnskabet blev forelagt af kasserer Sven Mouritzen.

Regnskabet blev godkendt.


Valg af bestyrelsen:

Formanden var på valg:

Formanden Stig Laursen, Klara Hansens vej 2, blev genvalgt.


Fastsættelse af kontingent:

Fortsættelse af kontingentet på 150 kr. blev enstemmigt vedtaget.


Eventuelt:

Sankt Hans-aften

Et forslag var, at vi kunne flytte vores bål og hygge til Fjellerup Østergård, dette blev nedstemt.

Det blev vedtaget, at fortsætte vores Sankt Hans-aften ved stranden.

Egon Foged, Klara Hansens vej 28, Knud Jensen, Klara Hansens vej 12, Jørgen Scharf, Klara Hansens vej 10, står for bålet 2012.


Formanden gav ønske om at I kontrollerer Jeres mailadresser.

Det blev vedtaget, at vi udskifter vores privatvejs skilte. Jørgen Scharf udskifter.

Pris ca. 1000 kr.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle lave forsøg/undersøge muligheder vedr. nedsættelse af farten på Klara Hansens vej, dette kan selvfølgelig indebærer omkostninger

ca. 2000 – 3000 kr.


Bestyrelsen henstiller:

Bestyrelsen henstiller at små huller ud for egen matrikler i vejen udbedres, af de enkelte matrikler da der er stort overskud ved vejkanterne af stabil grus.

Dette medfører en besparelse for vores forening.