2016 Generalforsamling

Fjellerup 21 maj 2016

Til grundejerforeningens medlemmer.

Udsendt på mail, og omdelt til medlemmer som ikke er på maillisten.

 

Grundejerforeningen ” Birkely ”

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling 2016

(Dog er afholdelse i Juli ikke muligt , derfor afholdes i August)

Søndag 7 August kl. 10:00 til 11:30 i Vaffelhuset. Der bydes på kaffe og rundstykke.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning.

  3. Regnskab.

  4. Valg til bestyrelsen.

Annette er på valg, og modtager gerne genvalg

  1. Fastsættelse af kontingent.

  2. Eventuelt.

Herunder 50 års jubilæum 2017- hvordan skal det fejres ?

  1. Der åbnes op for en almindelig diskussion af vores vedtægter, som efterhånden er 50 år gamle og nok bør opdateres, så de er tidstilpasset, samt kan blive godkendt af Norddjurs kommune.

Der vil/kan ikke besluttes på denne generalforsamling, men der kan aftales en rimelig tidplan ( kan nemt tage 2 til 3 år), hvis man på generalforsamlingen er enige om dette ”tids tjek”. Oplæg ved Verner og Stig

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.

Bemærk: Foreningen er på nettet.

Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.birkelyfjellerup.dk

Den er allerede meget informativ.

Der mangler fortsat en del mailadresser- benyt venligst hjemmesiden, der er kontaktinformationer – eller læg en seddel med mail oplysninger i min postkasse på Klara Hansens vej 2.